Profiel

Beleidsadviseur
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Centrale Staf Onderzoek, Onderwijs & Kwaliteit

Beleidsmedewerker onderwijskwaliteit
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Academie Financieel Economisch Management

Docent en beleidsmedewerker onderwijskwaliteit
Fontys Hogeschool |Mens en GezondheidMaster Onderwijskundig ontwerp en advies
Universiteit Utrecht

Premaster Onderwijskundig ontwerp en advies
Universiteit Utrecht

Bachelor Verpleegkunde
Fontys Hogeschool Eindhoven