Professionalisering


Alle ontwerptrajecten slagen of falen mijns inziens bij een passende professionalisering.
Soms gaat professionalisering hand in hand met het inhoudelijke (ontwerp/advies)vraagstuk waarbij ik jullie help, soms is het beter om professionalisering los van het traject invulling te geven. Dit is vooral afhankelijk van de fase waarin jullie je als team/ organisatie bevinden.

Bij professionalisering kun je denken aan:
– supervisie en/of intervisie

– positioneren van gremia
(curriculumcommissie, opleidingscommissie, examencommissie, staf)

– vaardigheidstraining didactiek
(docentcompententies, feedback/feedup/ feedforward, formatief handelen en evalueren, onderwijsontwerp, gebruik leerplatform, etc.)

– vaardigheidstraining toetsing en begeleiding BKE/SKE
(toetsconstructie, gebruik toetssoftware/ beoordelingssoftware, afnemen criterium gericht interview, etc.)

– etc.