Ontwerp

Het beroepenveld waartoe het hbo opleidt is aan verandering onderhevig. Dat heeft consequenties voor de manier waarop ons onderwijs vorm krijgt. Ik kan jullie bijvoorbeeld helpen met het ontwerp varierend van onderwijsmodules tot een volledig curriculum.

Onderwijsmodules
We gaan aan de slag met het ontwerp van één of meerdere onderwijsmodules. Soms betreft het het opnieuw ontwerpen van modules, bijvoorbeeld als er curriculumherziening plaats heeft gevonden. Soms betreft het echter een actualisering van onderwijsmodules wanneer daar aanleiding voor is vanuit studentevaluaties.
In deze tijd zijn er nogal wat opleidingen die hun onderwijsvisie actualiseren op het gebied van gepersonaliseerd leren. Ook dat heeft waarschijnlijk consequenties voor onderwijsmodules.
(inclusief leeruitkomsten, toetsen, beoordelingsmaterialen, handleidingen/DLP, professionalisering)

Curriculumontwerp
We gaan aan de slag met het actualiseren van (delen van) het bestaande curriculum of het ontwerpen van een nieuw curriculum. Toekomstbestendigheid is daarbij een van de belangrijkse aspecten van het programma van eisen. Ik ben vaardig in curriculumontwerp voor zowel associate degree, bachelor en master.
(inclusief visieontwikkeling, eenheden van leeruitkomsten, curriculumoverzicht, toetsprogramma, professionalisering)

Professionalisering
Alle ontwerptrajecten slagen of falen mijns inziens bij een passende professionalisering voor betrokkenen.
Soms gaat professionalisering hand in hand met het inhoudelijke vraagstuk waarbij ik jullie help, soms is het beter om professionalisering los van het ontwerptraject invulling te geven. Dit is vooral afhankelijk van de fase waarin jullie je als team/ organisatie bevinden.
Bij professionalisering kun je denken aan:
– supervisie
– intervisie
– vaardigheidstraining didactiek
(docentcompententies, feedback/feedup/ feedforward, formatief handelen en evalueren, onderwijsontwerp, gebruik leerplatform, etc.)
– vaardigheidstraining toetsing en begeleiding BKE/SKE
(toetsconstructie, gebruik toetssoftware/ beoordelingssoftware, afnemen Criterium Gericht Interview, etc.)
– etc.